BAS 2 AS er et utførende firma innenfor området industrigulv, epoxy og polyuretan.  Vi har siden 1991 vært samarbeidspartnere med StoCretec Flooring (tidl. Hesselberg Bygg), og således basert vår forretningsvirksomhet på deres Barrrikadeprodukter.

BAS 2 AS er idag ledende på markedet industrigulv, og utfører bare i Oslo/Akershus over 60.000 m2 gulv årlig. Dette gjelder industrigulv innen nybygg og vedlikeholdsmarkedet.
lager – verksted – produksjon – næringsmiddel – parkeringsanlegg

PRODUKTER

INDUSTRI – Tøffe belegg for tøffe miljøer

Ingen gulv utsettes for så store påkjenninger som i industrien. Samtidig er det så stor variasjon både mellom de ulike bruksområder – og innenfor disse igjen. Derfor er det så viktig å finne frem til den riktige kombinasjonen av funksjonskrav. I tillegg må det tas hensyn til tilstanden på undergulvet. Først da har man det nødvendige utgangspunkt for å finne den optimale løsningen i forhold til levetid og et enkelt vedlikehold.

BAS 2 AS. Din samarbeidspartner på industrigulv, mer enn et utførende firma.

BAS 2 AS er en del av Håndverksgruppen AS