BAS 2 AS er et utførende firma innenfor området industrigulv, epoxy og polyuretan. Vi har siden 1991 vært samarbeidspartnere til Hesselberg Bygg, og således basert vår forretningsvirksomhet på deres Barrikadeprodukter. Vi følger også Hesselberg Bygg’s retningslinjer mht kvalitetssikring i tråd med ISO 9001.

BAS 2 AS er idag ledende på markedet industrigulv, og utfører bare i Oslo/Akershus over 60.000 m2 gulv årlig. Dette gjelder industrigulv innen nybygg og vedlikeholdsmarkedet.
lager – verksted – produksjon – næringsmiddel – parkeringsanlegg

I tillegg kan vi også tilby eget rengjøringsprogram for industrigulv.

fjerning av gummiavsetninger etc. – daglig renhold – bonemiddel for industrigulv.

PRODUKTER

INDUSTRI – Tøffe belegg for tøffe miljøer

Ingen gulv utsettes for så store påkjenninger som i industrien. Samtidig er det så stor variasjon både mellom de ulike bruksområder – og innenfor disse igjen. Derfor er det så viktig å finne frem til den riktige kombinasjonen av funksjonskrav. I tillegg må det tas hensyn til tilstanden på undergulvet. Først da har man det nødvendige utgangspunkt for å finne den optimale løsningen i forhold til levetid og et enkelt vedlikehold.

BAS 2 AS. Din samarbeidspartner på industrigulv, mer enn et utførende firma.

BAS 2 AS er en del av Håndverksgruppen AS